×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

I fokus

Påverkar de nya
skattereglerna
i Kina ditt företag?

Våra kollegor på Ally Laws medlemsfirma R&P China Lawyers i Shanghai och Beijing har uppmärksammat nyligen genomförda reformer av skatte- och socialförsäkringssystemen i Kina. Förändringar som kommer att påverka utländska företag med verksamhet och anställda i Kina. 

I juni 2018 antogs förslaget till reformer av Kinas individuella inkomstskattelagstiftning (IIT), som träder i kraft under oktober 2018. 

Reformerna är några av de viktigaste och mest övergripande sedan den ursprungliga IIT-lagen antogs 1980 och kommer med stor sannolikhet att påverka såväl löner som ekonomisk styrning för varje företag i Kina. Viktiga förändringar är införandet av avdragsgilla kostnader för kinesiska anställda och en minskning för utlandsstationerade samt ändringar i uppehållsreglerna för utlänningar. 

En viktig aspekt som reformerna inte berör, är att arbetsgivarna förblir ansvariga för att hålla inne den del av arbetstagarnas lön som arbetstagarna har att betala i inkomstskatt och överlåta denna till skattemyndigheterna. 

I samband med skatteändringarna har det genomförts förändringar i socialförsäkringssystemet genom att ansvaret för att samla socialförsäkringspremier (dvs. för grundpensionsförsäkringar, grundläggande sjukförsäkring m.m.) kommer att överföras från lokala socialförsäkringsbyråer till de lokala skattekontoren. 

Rapporten från R&P China Lawyers kan laddas ned med hjälp av länken nedan. 

Genom nära samarbete med våra kollegor i Ally Law kan vi på Lindmark Welinder öppna dörrarna för dig och din verksamhet till etablering utomlands och stötta dig med affärsjuridisk expertis från hela världen. Exempelvis i Kina. 

 


R&P-Lawyers-September-2018-Briefing.pdf (1768 kb)

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.