×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

I fokus

En översikt över
de nya reglerna
för dataskydd

Det har säkert inte undgått dig att den nuvarande Personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) kommer att ersättas av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) som kommer att träda i kraft den 25 maj 2018. 

Många begrepp och principer i dataskyddsförordningen kommer visserligen att vara desamma som i PuL. Men den nya förordningen innehåller nästan dubbelt så många bestämmelser och kommer att medföra stora förändringar och ställa ännu högre krav på hanteringen av personuppgifter. 

Datainspektionen uppmanar företag, myndigheter och organisationer att så snart som möjligt tänka över sin hantering av personuppgifter och vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa sin verksamhet efter dataskyddsförordningens bestämmelser. 

Vi har därför tagit fram en enkel och lättillgänglig broschyr för dig som vill veta mer om dataskyddsförordningen, men som inte kommit vidare bland alla mailutskick om utbildningar, checklistor, riktlinjer och Powerpoints m.m. 

Broschyren kan lämpligen laddas ner med hjälp av länken nedan. Trevlig läsning!

 


Broschyr_Dataskyddsforordningen.pdf (15461 kb)

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.