×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

Våra case

Girig spekulant
vs
bostadsrättsförening

Emellanåt stöter vi på köpare av bostadsrätter som inte har för avsikt att bosätta sig, utan använda bostadsrätten för andra ändamål, t.ex. för spekulation.

Vid köp av bostadsrätt ska bostadsrättsföreningens styrelse godkänna köparens ansökan om medlemskap. Oftast är det inga bekymmer men ibland, när medlemskap nekas, får tvisten avgöras av hyresnämnden.

I ett aktuellt fall hjälpte vi en bostadsrättsförening som hade avslagit en köpares ansökan om medlemskap. Styrelsen hade nämligen skäl att anta att köparen inte tänkte bosätta sig permanent i lägenheten.

Sex bostadsrätter på tio år

Köparen – en rättshaveristiskt lagd man – hade de senaste tio åren innehaft fem olika bostadsrättslägenheter på samma ort. Den lägenhet han nu köpte var den sjätte i ordningen.

Köparens tidigare innehav hade kantats av konflikter med de olika bostadsrättsföreningarna. Bland annat fanns en dom på nedskräpning, polisanmälan om ofredande, otillåten andrahandsupplåtelse och till och med beslut om s.k. särskild handräckning för att ta bort en olovlig utbyggnad.

Bulvan

Mannen hade inte varit permanent bosatt i någon av lägenheterna. Istället hade de renoverats – ofta bristfälligt – och sedan sålts med vinst.

Styrelsen hade även skäl att anta att mannen, via en bulvan, hade ägt fler lägenheter på orten.

Mannen stod dock på sig och vände sig till hyresnämnden med ansökan om att bevilja honom medlemskap. Till hyresnämnden gav han in omfattande yttranden som gav ett intryck av han hade relativt goda kunskaper på området. Dock inte tillräckliga.  

Bevisning

Med flera års erfarenhet av bostadsrättsjuridik vet vi på byrån att det krävs robust underlag för att neka en köpare medlemskap i en bostadsrättsförening. Vid ett möte med föreningen och med tidigare drabbade föreningar i staden samlades därför relevant historik in.

Därefter gjordes egna efterforskningar tills vi hade tillräcklig med underlag för att på ett trovärdigt sätt bestrida mannens yrkande. Två sammanträden ägde rum i hyresnämnden där bl.a. förhör upptogs med föreningens styrelseledamöter, ledamöter från andra föreningar och personer som mannen sålt lägenheter till.  

Mannen – som var gift – uppgav först att han skulle bosätta sig i lägenheten under tiden han renoverade sitt hus. Därefter förklarade han att lägenheten skulle överlåtas till en dotter, men efter föreningens invändningar ändrade han sig igen och uppgav istället att han avsåg sälja sin villa och permanent bosätta sig i lägenheten.

Inte särskilt trovärdig

Hyresnämnden konstaterade att föreningens utredning och förhören visade att mannen under flera år köpt, renoverat och sålt flera lägenheter. Eftersom mannen lämnat olika svar på sin avsikt med lägenhetsköpet trodde hyresnämnden inte på hans påstående om bosättning och avslog hans ansökan.

Hyresnämndens beslut ledde till att bostadsrättsaffären stoppades, och sannolikt också liknande upplägg i framtiden.

 

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.