×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

I fokus

Ally Law-byrå
vann
Brexitmål

Vår kollega på Edwin Coe LLP i Storbritannien drev den mycket uppmärksammade tvisten mot den brittiska utrikesministern avseende utträdet ur EU.

David Greene, chef för grupptalansprocesser i Ally Laws medlemsfirma Edwin Coe LLP, representerade den vinnande parten i den uppmärksammade rättstvisten Santos och Miller mot utrikesministern för utträdet ur Europeiska unionen. Målet har i Storbritannien blivit känt som ”Artikel 50-utmaningen” och har av många betraktats som den viktigaste konstitutionella rättstvisten för en hel generation. 

Få bestämma själv? 

Den rättsliga prövningen gällde frågeställningen om brittiska regeringen på egen hand, och utan det brittiska parlamentet och dess folkvalda representanter, kunde utlösa EU fördragets artikel 50 om medlemsstats utträde ur unionen eller om det först skulle krävas en parlamentarisk omröstning för att verkställa Brexit. 

Tillfälligt omkullkastade planer

High Court of Justice slog i sin dom i januari 2017 fast att den brittiska regeringen inte har den konstitutionella förmågan att utlösa Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

Domen omkullkastade tillfälligt den brittiska regeringens planer för Storbritanniens utträdesprocess. 

Men efter den parlamentariska process och omröstning som därefter följde gavs också ett parlamentariskt stöd för utträdet, som officiellt väntas inledas i månadsskiftet mars-april 2017. 


Mer om detta finns att läsa på Ally Laws hemsida genom att klicka HÄR!

 

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.