">
×
Vi
Controller Eva Kerschner
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

Controller

Eva Kerschner

Eva är ekonomiansvarig. Tillsammans med Carina svarar hon för redovisning och rapportering samt för leverantörs- och kundreskontra.

Språk

Svenska och engelska

Kontakt

Telefon 046 151000
Mobil 0708 375938
E-post 

Administration

Artikeln ovan är publicerad i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Om artikeln citeras eller återges ska källan anges.