">
×
Vi

Biträdande jurist

Vincent Zolotov

046 151000 / 0724 025495

Vincent är biträdande jurist på firman och har en jur.kand-examen från Lunds Universitet 2022. Vincent biträder firmans jurister inom olika rättsområden. 

Språk

Svenska, engelska, tyska

Kontakt 

Telefon 046 151000
Mobiltel 0724 025495
Email