">
×
Vi

Biträdande jurist

Lina Rönndahl

046 151000 / 0709179446

Lina är biträdande jurist på firman och läser just nu sista året på juristprogrammet vid Lunds universitet. Innan Lina anslöt till Lindmark Welinder arbetade hon vid sidan av sina studier som paralegal på en affärsjuridisk byrå. Hon har även under de senaste fyra åren arbetat som forskningsamanuens vid Juridiska fakulteten, det senaste året med särskilt fokus på fakultetens externa relationer. 

Innan Lina påbörjade sina juridikstudier arbetade hon i många år som marknadskoordinator på en Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Hon har också arbetat internationellt som försäljningschef på en stor språkresekoncern. 

Lina arbetar inom ett flertal affärsjuridiska områden.

SPECIALINRIKTNING 
Allmän affärsjuridik, kontraktsrätt

SPRÅK
Svenska, engelska

KONTAKT
Telefon 046 151000
Mobiltel 0709 179446
E-post