×
Vi

Biträdande jurist

Gabriella von Koch

046 151000 / 0709 179447

Gabriella är biträdande jurist på firman. Hon tog en jur kand i Lund 2018 och skrev sitt examensarbete om den pågående transparensutvecklingen i förhållande till GDPR. Hon har också sedan tidigare erfarenhet från affärsjuridisk advokatbyrå. 

Gabriella arbetar med allmän affärsjuridik inom byråns samtliga verksamhetsområden. 

Specialinriktning

Allmän affärsjuridik, immaterialrätt, marknadsrätt, regulatoriska frågor särskilt inom medicinteknik.

Språk

Svenska och engelska

Kontakt

Telefon 046 151000
Mobiltel 0709 179447
E-post