×
Vi

Biträdande jurist

Gabriella Lindh von Koch

046 151000 / 0709 179447

Gabriella är biträdande jurist på firman. Hon tog en jur kand i Lund 2018 och skrev sitt examensarbete om den pågående transparensutvecklingen i förhållande till GDPR. Hon har också sedan tidigare erfarenhet från affärsjuridisk advokatbyrå. 

Gabriella arbetar med allmän affärsjuridik inom byråns samtliga verksamhetsområden. 

Specialinriktning

Allmän affärsjuridik, bank- och krediträtt, GDPR, immaterialrätt, marknadsrätt, regulatoriska frågor och upphandlingsrätt.

Språk

Svenska och engelska

Kontakt

Telefon 046 151000
Mobiltel 0709 179447
E-post