×
Vi

Advokat

Alexandra Westerlund

046 151000 / 0707 135451

Alexandra är advokat på byrån.

Förutom erfarenhet från affärsjuridisk advokatbyrå har hon även arbetat många år i allmän domstol. Hon har stor erfarenhet av tvistelösning och av att företräda klienter i domstolsprocesser och skiljeförfaranden.

Alexandra har vidare ett särskilt intresse av entreprenadrätt och hon bistår klienter med rådgivning i entreprenadkedjans samtliga delar. Hon upprättar och granskar avtal inom entreprenadrättens område och har god kännedom om relevanta standardavtal, såsom till exempel AB 04 och ABT 06. Därutöver arbetar hon även generellt med kontraktsrätt, samt har uppdrag inom områdena fastighetsrätt och kommersiell hyresrätt.

Specialinriktning

Entreprenadjuridik, fastighetsrätt, kommersiell hyresrätt och processrätt.

Språk

Svenska och  engelska

Kontakt

Telefon 046 151000
Mobiltel 0707 135451
E-post