×
Vi

Biträdande jurist

Peter Haraldsson

046 151000 / 0709 179444

Peter är biträdande jurist på firman. Peter har en fil kand i handelsrätt från 2017 och skrev sitt examensarbete inom kommersiell avtalsrätt, om avtalsparters skyldigheter vid ändrade förhållanden i långvariga avtalsrelationer. Han har därefter byggt på med en masterutbildning i European Business Law från 2019 och skrev då sitt examensarbete inom konkurrensrätten. Under studietiden var han också först praktikant och arbetade sedan deltid vid advokatfirman. 

Peter arbetar med allmän affärsjuridik inom byråns samtliga verksamhetsområden samt med en del av advokatfirmans interna projekt.

Specialinriktning

Allmän affärsjuridik, bolagsrätt, konkurrensrätt, kontraktsrätt, EU-rätt.

Språk

Svenska och engelska

Kontakt

Telefon 046 151000
Mobiltel 0709 179444
E-post