×
Vi

Skattejurist | Konsult

Torgny Sifversson

0708 736854

Torgny är skattejurist och konsult på Lindmark Welinder. Han har drygt 30 års erfarenhet inom skatte- och affärsjuridiken. Torgnys intresse för skatterätten började inom domstolarna som notarie och kammarrättsfiskal, vilket kom att varvas med arbete som föredragande i motsvarigheten till nuvarande skatterättsnämnden vid RSV.

Efter en tid som lärare i skatterätt vid universitet har Torgny fortsatt arbeta med skattefrågor som skatteansvarig inom en av de större revisionsbyråerna, som bolagsjurist och i egen verksamhet.

Torgny konsulteras i våra klienters skattefrågor och skatteprocesser och medverkar även i uppdrag som har anknytning till dessa områden, exempelvis inom bolagsrätten.

Specialinriktning

Allmän affärsjuridik, skatterätt.

Språk

Svenska och engelska

Kontakt

Mobiltel 0708 736854