×
Vi

Advokat | Jur. lic. | Delägare

Dan Lindmark

046 151000 / 0709 179440

Dan är advokat och delägare. Mer än 30 år inom affärsjuridiken har gett honom betydande erfarenhet inom ett stort antal rättsområden och branscher.

Dan har särskilt intresserat sig för den kommersiella kontraktsrätten, där han är huvudansvarig för firmans större projekt. Han är ofta engagerad i strategiska samarbeten och företagsöverlåtelser och har ett särskilt kunnande inom produktansvar och kommersiella ansvarsfrågor. Dan anlitas ofta för strategiska analyser och har betydande utredningsuppdrag.

Dan är en uppskattad och erfaren förhandlare. Med sin bakgrund i forskning och undervisning från Lunds Universitet är han en efterfrågad föreläsare och svarar för firmans seminarieverksamhet.

Specialinriktning

Kommersiell kontraktsrätt, företagsöverlåtelser, konkurrensrätt, köprätt, produktansvar och annan kommersiell skadestånds- och försäkringsrätt, industriellt rättskydd samt viss miljörätt.

Språk

Svenska, engelska och tyska

Kontakt

Telefon 046 151000
Mobiltel 0709 179440
E-post