×
Vi

Advokat | Partner

Herman Ehrenstjärna Sahlin

046 151000 / 0709 179442

Herman är advokat och partner. Utöver sina juridikstudier vid Lunds universitet, sin tingstjänstgöring och studier i amerikansk rätt, har han tillägnat sig en mycket bred affärsjuridisk kompetens under sina 20 år på Lindmark Welinder.

Herman har särskilt intresserat sig för bolagsrätten, där han tar uppdrag för både privata och publika företag. Han har en särskild kompetens inom upphandlingsrätten och har en omfattande erfarenhet av hjälpa offentliga beställare t.ex. kommunala bolag och förvaltningar som gör affärer. 

Herman anlitas ofta som ordförande vid bolagsstämmor och är även en uppskattad gästföreläsare på juristprogrammet i Lund. 

Specialinriktning

Bolagsrätt, börsrätt, GDPR, offentligrätt, upphandlingsrätt.

Språk

Svenska och engelska

Kontakt

Telefon 046 151000
Mobiltel 0709 179442
E-post