×
Vi
bild
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

Advokatfirman Lindmark Welinder

Dan Lindmark

Advokat | Delägare

046 151000 / 0709 179440

Dan är advokat och delägare. Mer än 25 år inom affärsjuridiken har givit honom betydande erfarenhet inom ett stort antal rättsområden och branscher.

Dan har särskilt intresserat sig för den kommersiella kontraktsrätten, där han är huvudansvarig för firmans större projekt. Han är ofta engagerad i strategiska samarbeten och företagsöverlåtelser och har ett särskilt kunnande inom produktansvar och kommersiella ansvarsfrågor. Dan anlitas ofta för strategiska analyser och har betydande utredningsuppdrag.

Dan är en uppskattad och erfaren förhandlare. Med sin bakgrund i forskning och undervisning från Lunds Universitet är han en efterfrågad föreläsare och svarar för firmans seminarieverksamhet.

Specialinriktning

Kommersiell kontraktsrätt, företagsöverlåtelser, konkurrensrätt, produktansvar och annan kommersiell skadestånds- och försäkringsrätt samt miljörätt.

Språk

Svenska, engelska, tyska