×
Vi
bild
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

Affärsjuridiskt seminarium

Nya regler om
skydd för
företagshemligheter

En ny lag om företagshemligheter började gälla i juli. I digitaliseringens tidevarv uppkommer nya frågeställningar om hur företagens affärshemligheter ska skyddas.

Ambitionen med de nya reglerna är att förbättra skyddet för företagshemligheter. 

Centralt på agendan står: 

Nyheter i lagreglerna

Till nyheterna hör att: 

  • fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas,
  • rätten till skadestånd vid angrepp på företagshemligheter utvidgas,
  • sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks,
  • straffskalan för företagsspioneri skärps. 


Vi går igenom vad detta innebär för ditt företag. 

Anställda och visselblåsare som tar med sig hemligheter

Hur skyddar man sig bäst mot att anställda inte tar med sig företagets hemligheter till sina nya arbetsgivare? Skyddet för företagshemligheter får inte leda till att anställda känner sig hindrade att byta arbete. Därför klargörs i de nya reglerna att anställdas personliga kunskaper och färdigheter kan användas hos en ny arbetsgivare. Därför ställs också högre krav på att företagen talar om för de anställda vad företagen håller hemligt. 

Även om företaget har etablerade kanaler för visselblåsare att anmäla missförhållanden finns behov av att skydda företagshemligheter. 

NDA´s och andra sekretessavtal

Många företag inleder samarbeten med andra aktörer. Ofta delar parterna med sig av känslig information just för att tillsammans kunna göra tekniksprång. Men då exponerar man sig också för risker. Hur skyddar företaget sig bäst i sådana situationer? 

Företagshemligheter i rättsprocessen

Om känslig information riskerar att missbrukas eller användas av ett annat företag eller riskerar läcka ut till allmänheten, hur kan företaget på bästa sätt agera vid domstol för att stoppa detta? På en rörlig arbetsmarknad med kvalificerade medarbetare prövas allt oftare frågan om vad den anställde egentligen får ta med sig när han går vidare till andra karriärsutmaningar. 

Plats, tid & anmälan

Seminariet hålls denna gång i advokatfirmans egna lokaler med följd att vi måste begränsa deltagarantalet. Först till kvarn gäller alltså! Vi börjar i vanlig ordning med en kopp kaffe klockan 15 och avslutar vid 17-tiden med en kort eftersits. Anmälan senast den 9 oktober på länken nedan. 

Till täckande av våra kostnader tar vi ut en symbolisk avgift om 250 kr per deltagare. 

Välkommen till affärsjuridiska seminariet i höst! 

Anmäl dig via e-post: