×
Vi
bild
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

Affärsjuridiskt seminarium

Inbjudan till vårt
affärsjuridiska seminarium
den 24 oktober 2017

Vårens seminarium i "nobelprisavtalsrätt" med fokus på relationella avtal samlade en intresserad skara och verkar ha väckt till eftertanke. Även vid höstens seminarium tänkte vi stanna upp vid den viktiga avtalsrätten.

Det finns massvis med kurser och litteratur om hur man förhandlar och ingår avtal. Men vilka frågor ställs man inför när avtalet av olika anledningar löper ut eller avslutas? Här är några smakprov på: 

Frågor vid avtalets utgång 

  • Kan man förbereda för skymningen redan i gryningen? (en framåtblickande fråga) 
  • Hur kommer jag ur ett dåligt kontrakt? (en förvånansvärt vanlig fråga) 
  • Kan min avtalspart ta sig ur ett kontrakt som är bra för mig? (en lika vanlig fråga) 
  • Kan man undvika onödiga exits genom inbyggd flexibilitet? (en kreativ fråga) 
  • Kan man vara bunden av ett avtal även sedan det löpt ut? (en måhända överraskande fråga) 

I vanlig ordning blandar vi stort och smått och öser ur både advokatfirmans och deltagarnas djupa källor. Inte heller denna gång behöver du vara Nobelpristagare för att vara med på seminariet, inte disputerad akademiker och inte jurist. Erfarenhet av och intresse för affärsavtal räcker långt.

När vi spånat i huset har vi själva en mängd uppslag såväl av generell karaktär (t.ex. vad som är skälig uppsägningstid om inget avtalats samt intelligenta respektive mindre begåvade exits) som specialfrågor från olika avtalssammanhang (t.ex. lokalhyra, aktieägaröverenskommelser, upphandlade kontrakt och obestånd). Den röda tråden är att vi rör oss mot avtalets skymning, helt i likhet med årstiden vi nu går in i. 

Plats, tid & anmälan 

Seminariet hålls i advokatfirmans egna lokaler med följd att vi även denna gång måste begränsa deltagarantalet. Först till kvarn gäller alltså! Vi börjar i vanlig ordning med en kopp kaffe klockan 15 och avslutar vid 17-tiden med en kort eftersits. 

Till täckande av våra kostnader tar vi ut en symbolisk avgift om 250 kronor per deltagare. 


Varmt välkommen till höstens affärsjuridiska seminarium och återkom så fort som möjligt med din anmälan. 

Anmäl dig via e-post: