Vi ger dig full service.

Vi kan inte allt. Vi utger oss inte heller att kunna allt. Som affärsadvokater servar vi dig med den affärsjuridik du behöver i din verksamhet. Det må sen gälla företagsförvärv, affärssamarbeten av olika slag, immaterialrättsliga frågor, konkurrens- och upphandlingsrättsliga ämnen, komplicerade rättsutredningar eller mål vid domstolar och skiljenämnder.
  Många är de affärsavtal vi har skrivit och varit med om att förhandla genom åren. Vi hanterar givetvis även alla former av kommersiella tvister, även om erfarenheten från de kunder vi brukar arbeta med är att tvister är något man helst vill undvika utan bäst löser med förhandlingar.
  Det finns också sådant vi inte kan och därför inte sysslar med. Vi förvaltar t.ex. inte konkurser. Vissa enklare ärenden hänvisar vi också gärna till andra, som vi vet kan utföra dem mer kostnadseffektivt för dig. Vi har t.ex. inte egna lagerbolag eller hyllor med färdiga juridiska blanketter.

 
Facebook Twitter
Utskrift