Kirsten Wikkelsø

Kirsten är advokat och började efter tingstjänstgöring och några år på en av landets största advokatbyråer på Lindmark Welinder 2005. Hon arbetar självständigt, såväl som tillsammans med firmans övriga jurister, i många större projekt och processer, där hon bland annat ansvarar för analys- och utredningsarbete.
Kirsten har många uppdrag inom upphandlingsrätten och har betydande erfarenhet av förvaltningsprocesser. Hon intresserar sig även för konkurrensrättsliga och miljörättsliga frågor.


Kirsten Wikkelsø
Advokat
Telefon 046 151000
Mobiltel 0709 179446


Specialinriktning
Processrätt, förvaltningsrätt, upphandlings- och konkurrensrätt samt miljörätt

Språk
Svenska, danska, engelska

Kirsten Wikkelsø
Utskrift