×
Vi
bild

Juristpraktikant

Peter Haraldsson

046 151000 / 0705 131312

Peter har en fil kand i handelsrätt från 2017 och skrev sitt examensarbete inom kommersiell avtalsrätt, om avtalsparters skyldigheter vid ändrade förhållanden i långvariga avtalsrelationer. Han har under studietiden varit praktikant vid advokatfirman. 

Medan han läser Master-programmet i European Business Law vid Lunds universitet arbetar han nu extra vid advokatfirman. 

Peter bistår juristerna med hanteringen av pågående ärenden, gör enklare rättsutredningar samt arbetar med advokatfirmans interna projekt.

Specialinriktning

Allmän affärsjuridik, avtalsrätt.

Språk

Svenska och engelska

Kontakt

Telefon 046 151000
Mobiltel 0705 131312
E-post